MEDLEMSKAB


Medlemskab / ኣባል ማሕበርና ንሙዃን


For at være fuldgyldig medlem af vores forening skal man betale 200 kr. om året til følgende konto:


ሙሉእ መሰል ዘለዎ ኣባል ማሕበር ተጋሩ ዴንማርክ ንሙዃን ኣብዛ ታሕቲ ዘላ ፎርሚ መሊእኹም ብምስዳድን፤ ፪፻ ክሮና (200 ክሮና) ኣብ ታሕቲ ተፃሒፉ ብዘሎ ናይ ባንኪ ሒሳብ ቑፅሪ ኣታዊ ክትገብሩ አለኩም።


Reg: 95 70   |   Konto: 12 86 14 51     eller     MobilePay: 39 49 48


Ved yderligere spørgsmål angående medlemskab, kontakt os på info@tegarudenmark.dk.

Indmeldelsesblanket

Undertegnede melder sig herved frivilligt ind i Foreningen af Tigrayaner i Danmark (FTD) og støtter op om og arbejder for foreningens formål. Indmeldingen gælder først, når kontigentet er betalt.

 
 
 
 
 
Ved at markere dette felt bekræfter jeg, at de overstående oplysninger er korrekte. Jeg giver ydermere samtykke til, at Foreningen af Tigrayaner i Danmark må indregistere mig i foreningen på baggrund af disse oplysninger. Ved indmeldelse i foreningen giver jeg samtidig samtykke til, at foreningen kun må opbevare og bruge min kontaktoplysninger i forbindelse med foreningens arbejde og kontakte mig pr. mail / brev / SMS / Viber og andre sociale medier, hvis der er behov for dette.